Димитровград, п.код 6400, ул. Захари Зограф 36; централа: 0391/ 61872, факс 0391 / 61874, e-mail: vikdg@dimitrovgrad.com
 
11.10.2012
Възстановяване на асфалтови настилки след извършени ремонтни
ВиК ООД съобщава на своите клиенти, че ще монтира само водомери за студена вода и няма да монтира водомери за топла вода.
Използвайте водата икономично и ефективно
Проверете за скрити загуби на вода чрез водомерите! Ако при затворени навсякъде кранове за вода в жилището след два часа няма увеличение на показанието на водомера, значи всичко е наред. В противен случай търсете къде точно има течове.
- Проверете за загуби на вода от тоалетното казанче! За целта може да се използва оцветител на водата в него. Ако без изпускане на казанчето, след 30 минути има оцветяване на водата в тоалетната чиния, значи има теч. Подмяната на дефектни уплътнители не е проблем за никого.
- Не използвайте тоалетната като пепелник или кошче за дребни отпадъци, като фасове ненужни хартийки, парчета плат и др., с което могат да се спестят до 20 литра вода на ден.
- Не забравяйте, че най-големият потребител на вода е тоалетното казанче! Поставете в него на безопасно разстояние от движещите се части малки пластмасови бутилки напълнени с вода и малко пясък или камъчета, за да потънат на дъното. По този начин могат да се спестят до 20 литра на ден или сменете старото казанче с ново, с по-малък обем.
- Инсталирайте лесно и плавно регулиращи се смесителни батерии за топла и студена вода, с които се постигат значителни икономии на вода и пари. Изключвайте батерията по време на сапунисване на тялото при използване на душ.

 

Copyright © 2010
SINEV
 
DESIGN
All rights reserved