Димитровград, п.код 6400, ул. Захари Зограф 36; централа: 0391/ 61872, факс 0391 / 61874, e-mail: vikdg@dimitrovgrad.com
 
11.10.2012
Възстановяване на асфалтови настилки след извършени ремонтни
ВиК ООД съобщава на своите клиенти, че ще монтира само водомери за студена вода и няма да монтира водомери за топла вода.
ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ - Димитровград

 

Първата  копка на  пречиствателните станции за отпадъчни води (ПСОВ) в Димитровград беше направена през 2005 г. Тя се изграждаше едновременно с ПСОВ Стара Загора . Финансирането е осигурено от ЕС по програма ИСПА,  заем от ЕИБ и държавния бюджет. Възложител е Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), дирекция "Европейски инфраструктурни проекти" - управляващ орган по Кохезионен фонд (Регламент 1164/94). Проекта за ПСОВ Димитровград е на стойност 8 055 606 евро. Изпълнител е консорциум включващ Хайткамп(Германия) и MASS(Турция).

 

 

Copyright © 2010
SINEV
 
DESIGN
All rights reserved