Димитровград, п.код 6400, ул. Захари Зограф 36; централа: 0391/ 61872, факс 0391 / 61874, e-mail: vikdg@dimitrovgrad.com
 
11.10.2012
Възстановяване на асфалтови настилки след извършени ремонтни
ВиК ООД съобщава на своите клиенти, че ще монтира само водомери за студена вода и няма да монтира водомери за топла вода.

Процедура по Чл.182,ал.1,

във връзка с чл. 79, ал. 1от ЗОП - Пряко договаряне
Номер на решението:: 913774
Номер: 01131-2019-0001
От дата: 29.05.2019 г.
Наименование на поръчката: Покупка на горива - дизелово гориво, безоловен бензин и газ - пропан-бутан при условия на безналично плащане с електронни карти, за нуждите на "Водоснабдяване и канализация" ООД, Димитровград
Прогнозна стойност на поръчката: 200 000 лв

Документация за участие

No по ред
ID на документа
Документ
Дата
1
913774
Решение за откриване на процедура(ЗОП)
29.05.2019 г.
2
946991
Обявление за възложена поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)
02.12.2019 г.

Борсов договор от 20.06.2019Copyright © 2010
SINEV
 
DESIGN
All rights reserved