Димитровград, п.код 6400, ул. Захари Зограф 36; централа: 0391/ 61872, факс 0391 / 61874, e-mail: vikdg@dimitrovgrad.com
 
11.10.2012
Възстановяване на асфалтови настилки след извършени ремонтни
ВиК ООД съобщава на своите клиенти, че ще монтира само водомери за студена вода и няма да монтира водомери за топла вода.

Процедура по Чл.182,ал.1,

във връзка с чл. 79, ал. 1от ЗОП - Пряко договаряне
Номер на документа:: 793135
Номер: 01131-2017-0001
От дата: 26.06.2017 г.
Наименование на поръчката: Покупка на горива - дизелово гориво, безоловен бензин и газ - пропан-бутан при условия на безналично плащане с електронни карти, за нуждите на "Водоснабдяване и канализация" ООД, Димитровград
Прогнозна стойност на поръчката: 200 000 лв

Документация за участие

No по ред
ID на документа
Документ
Дата
1
793135
Решение за откриване на процедура(ЗОП)
26.06.2017 г.
2
798843
Обявление за възложена поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)
02.08.2017 г.

Борсов договор от 12.07.2017Извършени плащания


Вид, основание за плащане
Дата на плащането
Сума с вкл. ДДС
1
По фактури Nо 3000009824, 9825, 9826, 9827, 9828, 9829/30.09.2017
02.10.2017 г.
9 381.38 лв.
2
По фактури Nо 3000010016, 0017, 0018, 0019, 0020, 0021, 0022 / 31.10.2017
02.11.2017 г.
9 694.51 лв.
3
По фактури Nо 1000016589 / 29.11.2017
04.12.2017 г.
23.89 лв.
4
По фактури Nо 3000010189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195 / 30.11.2017
04.12.2017 г.
8 986.12 лв.


Copyright © 2010
SINEV
 
DESIGN
All rights reserved