Димитровград, п.код 6400, ул. Захари Зограф 36; централа: 0391/ 61872, факс 0391 / 61874, e-mail: vikdg@dimitrovgrad.com
 
11.10.2012
Възстановяване на асфалтови настилки след извършени ремонтни
ВиК ООД съобщава на своите клиенти, че ще монтира само водомери за студена вода и няма да монтира водомери за топла вода.

ВИДОВЕ ПЛАЩАНИЯ НА СМЕТКИТЕ ЗА ВОДА

ВИК ООД - Димитровград
1. ПЛАЩАНИЯ ОТ АБОНАТИ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
Основен начин за плащане е в касовия салон на дружеството където можете да направите и пълни справки за стари или просрочени плащания и всичко свързано с вашите партиди.
Внимание: Всички други видове плащания се извършват от посредници и включват единствено и само задължението за предходния месец(т.е. без текущия месец и просрочени стари плащания). Просрочени сметки могат да се плащат единствено на касов салон.
Плащане през интернет, чрез платежната система "Ипей". Необходимо е да имате дебитна карта, да я регистрирате в сайта www.epay.bg и накрая пак там да регистрирате плащане на вода като изберете ВиК Димитровград. Този начин за плащане е достъпен от цялата страна а също и от чужбина.
Плащане на гишетата на "Изипей" в големите търговски вериги като "Била" и "Кауфланд" , както в Димитровград така и в цялата страна. Голямото удобство на тези гишета е, че може да платите наведнъж почти всичките си битови сметки, освен водата.
Плащане от разплащателна сметка на абоната в дадена банка. За целта абоната следва да има такава сметка в банката и да заяви услугата, като предостави абонатния си номер. ВиК Димитровград има договори за такава услуга с банките ДСК, Уникредит Булбанк Прокредит, ОББ и Райфайзен.
През "Български пощи". Това е основен начин за плащане на абонатите от селата на община Димитровград, чрез пощенските станции по местоживеене,
 
ВИК ООД - Димитровград
2 . ПЛАЩАНИЯ ОТ ФИРМИ И ОРГАНИЗАЦИИ
ВиК Димитровград
Плащане в брой в касовия салон на дружеството. Фирмите от селата плащат директно на инкасатора и получават фактурата си от него.
Банка ДСК
Безкасово плащане чрез банков превод по разплащателната сметка на дружеството, посочена във фактурата.
Copyright © 2010
SINEV
 
DESIGN
All rights reserved