Димитровград, п.код 6400, ул. Захари Зограф 36; централа: 0391/ 61872, факс 0391 / 61874, e-mail: vikdg@dimitrovgrad.com
 
11.10.2012
Възстановяване на асфалтови настилки след извършени ремонтни
ВиК ООД съобщава на своите клиенти, че ще монтира само водомери за студена вода и няма да монтира водомери за топла вода.
НОВИНИ

> 12 2011 Ремонтни дейности

Завърши ремонтът на сградата на ПС с. Здравец и на водоема в с. Скобелево.


Ремонтът на сградите продължи около три седмици, като средствата за него бяха осигурени изцяло от дружеството.

Скоро се очаква да започнат ремонтни дейности и по други помпени станции, чиито сгради или съоръжения имат нужда.

> От 01.09. 2011 г. нови цени на ВиК и за кварталите Черноконево, Вулкан, Марийно, Изток 1 и 2

На основание Решение № Ц-014/20.04.2011 г. на ДКЕВР София, Заповед № 18/26.04.2011 г. на Управителя на “ВиК”ООД Димитровград и Решение за ползване на СТ 00 829 /10.08.2011 г. на Дирекция за Национален и строителен контрол София, за въвеждане в експлоатация на реконструкция и разширение на канализационната мрежа кв. Черноконево, Вулкан, Марийно, кв. Изток 1 и 2 Димитровград, “ВиК”ООД Димитровград обявява влизане в сила от 01.09.2011 год. на нови цени за водоснабдителна и канализационна услуга както следва:

кв.Черноконево- цена отвеждане на отпадъчни води – 0,12 лв. куб.м и цена пречистване на отпадъчни води – 0,26 лв. куб.м.

кв.Вулкан, Марийно, Изток 1 и 2 – цена пречистване на отпадъчни води - 0,26 лв. куб.м.

> Май 2011 г. новоизграден водопровод в село Странско

„ВиК” ООД Димитровград изгради 380 метра водопровод в село Странско. Изграждането продължи в рамките на шест дни между 25 – 30. 05. 2011 година. Водопроводът е изграден изцяло със средства на дружеството и свързва две улици, като по този начин водопроводната системата се затваря и се избягват два съществуващи тупика (водопроводи без изход) . Благодарение на новоизградения водопровод към системата се свързаха дванадесет нови абоната, които до момента нямаха питейна вода.

> От 20.05.2011 г. започва почистване на кладенците на помпена станция „Ляв бряг”

От 20.05.2011г. – „ВиК” ООД Димитровград започва почистване на кладенците на помпена станция „Ляв бряг”, осигуряваща вода за питейно-битови нужди на жителите от кв.Марийно, кв. Вулкан и кв. Черноконево. Почистването е планирано да продължи в рамките на една седмица, като основни негови цели е да се увеличи капацитета на кладенците, което ще позволи да се задоволят нуждите на жителите на трите квартала, по време на летните месеци, както и да бъдат почистени кладенците от натрупаните манганови отлагания.
„ВиК” ООД Димитровград, съвместно с общината, продължава да търси финансиране за подмяна на тръбите, от водоема в кв. Марийно, до кв. Черноконево. Целта на дружеството е да осигури директно вода, за жителите на трите квартала от Пречиствателна станция за питейни води, в която няма да има съдържание на манган.

> От 01.05.2011 г. влизат в сила нови цени за водата

На основание Решение № Ц – 014 от 20.04.2011 г. на ДКЕВР София, „ВиК” ООД Димитровград обявява нови цени на водоснабдителните и канализационни услуги, както следва:
- Цена за доставяне на вода за потребителите - 1,17 лв./куб. м
- Цена за отвеждане на отпадъчни води - 0,12 лв./куб. м
- Цена за пречистване на отпадъчни води - 0,26 лв./куб. М

Към цената услугата се начислява допълнително 20% ДДС, съгласно ЗДДС (ДВ, бр. 33/98 г.)

НОВИТЕ ЦЕНИ ВЛИЗАТ В СИЛА ОТ 01.05. 2011 г.

ВАЖНО!
Такса „пречистване на отпадъчни води” ще заплащат само жителите от Десния бряг на река Марица (градска част), които ползват услугите на пречиствателната станция за отпадъчни води (ПСОВ). За кварталите от Ляв бряг такава сума няма да се начислява, защото там канализацията все още не е включена към ПСОВ.
За жителите на селата поскъпването на цената на услугата „отвеждане на отпадъчни води” не важи. Цената, която ще заплащат е 1,17 лв./куб. м. без включен ДДС.

> 15.11.2010 г. Стартират 72 – часови проби на новоизградените водопроводи по левия ІІбряг на р. Марица.

Тестовете ще започнат в четвъртък 18.11.2010 от 10.00 ч. и ще продължат до неделя. Целта е да се открият евентуални нередности при функционирането на новоизградената инфраструктура.При констатирани от гражданите отклонения и нередности трябва да се сигнализира във временния офис на фирмата осъществяваща строителния надзор – 2000 – АКВА” с временно седалище в кв. “Черноконево” или на телефон 0391/ 2-81-31.

> 23.09.2010 г. Старозагорското акционерно дружество "Пи Ес Ай" ще реконструира пътя до ІІпречиствател

При разигралия се конкурс "Пи Ес Ай" спечели обществената поръчка предлагайки икономически най-изгодната оферта. В конкурса взеха участие още фирмите“Пътно стрителна компания Ес Би и “Пътинженеринг”, които бяха класирани съответно на втори и трето място. Изграждането на довеждащия път до пречиствателната станция за отпадни води възлиза на 251 273 евро, като тези средства са отпуснати изцяло от Европейската инвестиционна банка.

Copyright © 2010
SINEV
 
DESIGN
All rights reserved
"