Димитровград, п.код 6400, ул. Захари Зограф 36; централа: 0391/ 61872, факс 0391 / 61874, e-mail: vikdg@dimitrovgrad.com
 
11.10.2012
Възстановяване на асфалтови настилки след извършени ремонтни
ВиК ООД съобщава на своите клиенти, че ще монтира само водомери за студена вода и няма да монтира водомери за топла вода.
11.10.2012

Възстановяване на асфалтови настилки вследствие на извършени ремонтни дейности по водопроводната инфраструктура предприе днес "ВиК" ООД - Димитровград. Асфалт бе положен на бул. "Стефан Стамболов" № 9,10,11 ул. "Захари Зограф" № 27 и ул. "Мария Кюри" № 1 Освен да възстановяват целостта на асфалтовите настилки екипи на "ВиК" ООД - Димитровград днес отраняваха възникнали аварии по водопреносните мрежи в селата Крепост, Сталево, Райново и Каснаково.


ДЕЦА ОТ КОСТЕНЕЦ РАЗГЛЕДАХА ПСОВ

В събота 30.06.2012 г. деца от Професионална гимназия „Г.С. Раковски” град Костенец посетиха Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) в град Димитровград. Те бяха лично посрещнати от управителя на „ВиК” ООД-Димитровград – инж. Станимир Евтимов. По време на посещението си в станцията, те на място се запознаха с начина, по който функционира ПСОВ и процесите които се извършват там. След обиколката из станцията на децата бе изнесена презентация от специалисти на „ВиК” ООД-Димитровград, относно благоприятното влияние на ПСОВ върху околната среда.
Посещението на децата е по проект -  LLP-2011-KOM-MP-117 „Да живеем в по-чист свят”, който е част от оперативна програма „Коменски”, която е изцяло финансирана от ЕС. Целта на този проект е да възпита в участниците една по-висока екологична култура с мисъл за бъдещето на Земята и използването на нейните ресурси.

 

 

КАМПАНИЯ СРЕЩУ ВиК ДЛЪЖНИЦИ

Два месеца след началото на кампанията срещу ВиК длъжниците, некоректните към дружеството потребители с прекъснато водоподаване са вече над шейсет. Основните причини „ВиК” ООД Димитровград да предприеме тези крайни мерки са безпрецедентно високите натрупани задължения от потребители, както и незаконното присъединяване към водопреносната мрежа от тяхна страна. Всичко това води до загуби за дружеството и влошаване качеството на предоставяните услуги.
Кампанията ще продължи и през следващите месеци. Броя на потребителите с прекъснато водоподаване ще се увеличава, ако тяхното некоректно отношение към дружеството и нехайството по отношение изплащането на натрупаните за месеци и години задължения продължи. „ВиК”ООД Димитровград се принуждава да предприеме тези непопулярни мерки, за да успее да прекрати тенденцията в натрупване на задължения от страна на потребители, ползващи ВиК услуги по нерагламентиран начин.
ВиК услугите са дейности от обществен интерес и водени именно от него „ВиК” ООД Димитроврад към момента поддържа една от най-ниските цени на предоставените услуги – водоподаване, канализация и пречистване (1.86 ст. с включен ДДС), като за сега не се предвижда повишаване на тази цена. Всякакви слухове относно нейното повишение са абсолютно неверни и спекулативни

 

„ВиК” ООД – Димитровград изгради нов водопровод

По инициатива на управителя на „ВиК” ООД Димитровград - инж. Станимир Евтимов и кметския наместник на село Бряст - Латка Пенева, „ВиК” ООД Димитровград изгради нов водопровод в селото. Съоръжението е с дължина 150 метра и чрез него ще се водоснабди гробищния парк в село Бряст.  До тридесет дни предстои да бъде завършен и пуснат в екплоатация  втори клон от водопреносната система, с който водопроводната мрежа в село Бряст ще бъде изцяло  завършена.

„ВиК” ООД Димитровград изгражда тези  водопроводи със собствени средства, като чрез тях ще бъде подобрено качеството на услугата, която дружеството предлага. Основна цел на „Вик” ООД Димитровград е да бъде една социално отговорна институция и първокласен доставчик на услуги за нашите потребители

 

 

Copyright © 2010
SINEV
 
DESIGN
All rights reserved
"