Димитровград, п.код 6400, ул. Захари Зограф 36; централа: 0391/ 61872, факс 0391 / 61874, e-mail: vikdg@dimitrovgrad.com
 
11.10.2012
Възстановяване на асфалтови настилки след извършени ремонтни
ВиК ООД съобщава на своите клиенти, че ще монтира само водомери за студена вода и няма да монтира водомери за топла вода.


Добре дошли в уеб сайта на “ВиК” ООД-Димитровград!
В него ще може да намерите полезна информация, да проверите Вашата сметка, да изберете един от различните начини за плащане и да се запознаете с новостите в услугата.

Считано от 01.08.2017 има допълнителни възможности
при плащане на ВиК в офисите на

Изипей

и онлайн през

Ипей


1) Плащания от ФИРМИ. Досега можеха да плащат само битови
абонати.
2/ Плащане на всички налични задължения по избор. Досега можеха
да се плащат само задължения за последният завършил месец.
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВиК УСЛУГИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ОТ ВиК ОПЕРАТОР
ОБЩИ УСЛОВИЯ
Четете тук за извършваните в момента> ТЕКУЩИ АВАРИЙНИ РАБОТИ

Според мониторинговата програма съгласувана с РИОКОЗ ежемесечно се вземат проби, от които е видно, че водата от градската мрежа отговаря по изследваните показатели на Наредба № 9/16.03.01 г. <Вижте протокола>

Copyright © 2010
SINEV
 
DESIGN
All rights reserved