Your location: IP 54.162.132.79, City: Ashburn, United States(us) , Provider Amazon.com, Inc. ВиК ООД - Димитровград
Димитровград, п.код 6400, ул. Захари Зограф 36; централа: 0391/ 61872, факс 0391 / 61874, e-mail: vikdg@dimitrovgrad.com
 
11.10.2012
Възстановяване на асфалтови настилки след извършени ремонтни
ВиК ООД съобщава на своите клиенти, че ще монтира само водомери за студена вода и няма да монтира водомери за топла вода.

Добре дошли в уеб сайта на “ВиК” ООД-Димитровград!
В него ще може да намерите полезна информация, да проверите Вашата сметка, да изберете един от различните начини за плащане и да се запознаете с новостите в услугата.

Н О В О - проверка на всички битови сметки!
НОВИ ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВиК УСЛУГИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ОТ ВиК ОПЕРАТОР
„ВиК” ООД – Димитровград уведомява своите потребители, че с Решение № ОУ – 09 от 11.08.2014г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, са одобрени нови Общи условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите от ВиК оператор. Новите Общи условия са публикувани във вестник „Новинар” бр.196 на 21.08.2014г. и вестник „Димитровградски пазар” бр.12 на 28.08 2014г. и влизат в сила на 28.09.2014г

ОБЩИ УСЛОВИЯ
Четете тук за извършваните в момента> ТЕКУЩИ АВАРИЙНИ РАБОТИ

Според мониторинговата програма съгласувана с РИОКОЗ ежемесечно се вземат проби, от които е видно, че водата от градската мрежа отговаря по изследваните показатели на Наредба № 9/16.03.01 г. <Вижте протокола>

Copyright © 2010
SINEV
 
DESIGN
All rights reserved