Your location: IP 3.236.207.90, City: N/A, N/A(N/A) N/A>, Provider ВиК ООД - Димитровград
Димитровград, п.код 6400, ул. Захари Зограф 36; централа: 0391/ 61872, факс 0391 / 61874, e-mail: vikdg@dimitrovgrad.com
 
11.10.2012
Възстановяване на асфалтови настилки след извършени ремонтни
ВиК ООД съобщава на своите клиенти, че ще монтира само водомери за студена вода и няма да монтира водомери за топла вода.Добре дошли в уеб сайта на “ВиК” ООД-Димитровград!
В него ще може да намерите полезна информация, да проверите Вашата сметка, да изберете един от различните начини за плащане и да се запознаете с новостите в услугата.

Какво трябва да знаят абонатите на ВиК-Димитровград от 1 април 2022 г.

Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Хасково придоби
 „ВиК“ ООД Димитровград. Промяната става факт от 1 април 2022 г.
  Всички служители на „ВиК“ ООД Димитровград преминават с трудовите си правоотношения към „ВиК“ ЕООД Хасково.

За абонатите на „ВиК“ ЕООД – Хасково в обслужваната до момента територия от 10 общини – Хасково, Харманли, Симеоновград, Любимец, Свиленград, Ивайловград, Маджарово, Минерални бани, Стамболово и Тополовград не се променя нищо в краткосрочен план.

След падането на мораториума върху цените на електроенергията, топлоенергията и водата от 1 април 2022 г., цената на водата остава без промяна, докато КЕВР утвърди бизнес плана на „ВиК“ ЕООД – Хасково за новия регулаторен период – 2022 – 2026 г.

В дългосрочен план, с присъединяването на „ВиК“ ООД Димитровград към „ВиК“ ЕООД – Хасково, водното дружество ще може да разработва и внедрява проекти за цялата област с европейско финансиране за обновяване на водопроводната и канализационната мрежа, за обновяване и изграждане на пречиствателни станции, за въвеждане на системи за енергийна ефективност. Крайната цел е с допълнителните значими средства, които ще се инвестират в областта, гражданите да получават по-качествена услуга.

За абонатите на „ВиК“ ООД Димитровград:

  • Инкасаторите ще раздадат талони с нови абонатни номера на гражданите, като партидите им ще бъдат прехвърлени към „ВиК“ ЕООД – Хасково. Това ще стане с отчитането на изразходваните количества вода през април 2022 г.
  • Аварийните групи на двете ВиК дружества се запазват в същия състав, за да се гарантира нормалното подаване на услугите водоснабдяване и канализация на гражданите.
  • През първия отчетен период след присъединяването на община Димитровград към обособената територия на АВиК-Хасково, потребените количества вода ще се фактурират според графика на засичане на водомерите. Периодът,  включващ два месеца – март и април, ще бъде разделен до 31 март и от 1 април 2022 г. Така всеки жител на община Димитровград ще бъде сигурен, че плаща точно изразходваното от него количество вода, на съответните цени преди и след сливането на двете водни дружества.
Считано от 01.08.2017 има допълнителни възможности
при плащане на ВиК в офисите на

Изипей

и онлайн през

Ипей


1) Плащания от ФИРМИ. Досега можеха да плащат само битови
абонати.
2/ Плащане на всички налични задължения по избор. Досега можеха
да се плащат само задължения за последният завършил месец.
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВиК УСЛУГИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ОТ ВиК ОПЕРАТОР
ОБЩИ УСЛОВИЯ

Според мониторинговата програма съгласувана с РИОКОЗ ежемесечно се вземат проби, от които е видно, че водата от градската мрежа отговаря по изследваните показатели на Наредба № 9/16.03.01 г. <Вижте протокола>

Copyright © 2010
SINEV
 
DESIGN
All rights reserved